7 kroků k přivolání si toho pravého

PRVNÍ KROK: Otevření se lásce ve vztahu

 • Prolomíte jakoukoliv rezignaci a obavu, kterou můžete mít vůči osobním vztahům a objevíte pro sebe novou možnost mít šťastný, zdravý a naplňující vztah plný bezpodmínečné lásky.

 • Identifikujte, jak se vaše vzorce chování a jednání v jakémkoliv vztahu, které vás vedou k opakovanému zklamání, dějí skrze vás, a nikoli jen vám. Probudíte svou moc a sílu, abyste se dále rozvíjeli mimo ně.

 • Objevíte největší chybu, které se dopouštíte při hledání toho pravého partnera nebo pracovního vztahu a získáte vhled do svého prožívání osobních vztahů, který vám umožní vytvořit si pro sebe sebenaplňující a bezpodmínečný vztah.

 • Vytvoříte si smysluplný záměr osobních vztahů, jenž bude větší, než jste vy samotní, aby se vaše vytvořená vize osobních vztahů stala novou realitou, kterou budete prožívat v přítomném okamžiku – teď a tady.

DRUHÝ KROK: Odstranění skrytých bloků a překážek ve vztazích

 • Uvidíte sebe jako zdroj vašich neuspokojivých zkušeností v předchozích nebo současných vztazích, abyste si mohli vytvořit novou budoucnost všech vašich rodinných, pracovních a partnerských vztahů s naplňujícími a šťastnými zážitky.

 • Objevíte tajemství, které vám pomůže se osvobodit od starých zažitých vzorců chování a jednání, abyste mohli mít stávající a nové osobní vztahy s otevřeným a neomezeným srdcem.

 • Objevíte klíčové aspekty transformace dynamiky toxických vztahů a ve všech vašich vztazích budete vytvářet vyšší úroveň zdraví a pohody.

 • Uvědomíte si staré dohody, které vás zavázaly k vaší minulosti a uděláte si nové, které vás osvobodí, abyste mohli prožívat sebenaplňující a spokojené osobní vztahy s bezpodmínečnou láskou.

TŘETÍ KROK: Deklarace „láskyplné identity“ k vytvoření vztahu, který chcete

 • Identifikujete specifická falešná přesvědčení, která sabotovala vaši schopnost vytvářet šťastné, a zdravé vztahy a objevíte postupnou cestu k jejich omezení.

 • Velmi jasně uvidíte rafinované a skryté způsoby vztahování,  které máte ve vztazích, které nevědomě způsobují, že duplikujete staré bolestivé vzorce chování a jednání, abyste se od nich navždy osvobodili.

 • Probudíte v sobě své schopnosti milovat a být milován(a) a uvolníte svou sílu a moc vytvořit si vztah, který vás rozzáří, inspiruje a umožní být tím, kdo skutečně jste.

 • Začnete žít ze své pravé „láskyplné identity“ (identity lásky), budete schopní dělat odvážné akční kroky, které vám umožní váš osobní vztahový růst.

ČTVRTÝ KROK: Začnete přitahovat ty správné a naplňující osobní vztahy

 • Objevíte, jak zastavit zoufalou snahu hledání toho pravého vztahu. Začnete si užívat přivolávání života, který milujete. 

 • Přijmete a vychutnáte si své hlubší touhy po bezpodmínečně láskyplných vztazích a začnete k nim přistupovat jako k vašemu inspirativnímu plánu partnerství, které můžete mít.

 • Začnete ve vašich nejintimnějších vztazích vystupovat jako silná a sebe-respektující žena nebo muž, kterým jste - spíše než jako zraněné dítě.

 • Vytvoříte si novou inspirující vizi šťastného a zdravého vztahu, která vás v přítomnosti inspirativně a sebejistě povede k dosažení nově vytvořené budoucnosti.

PÁTÝ KROK: Probuzení k vlastní sebelásce jako zdroji a schopnosti milovat další

 • Pochopíte klíčové rozdíly mezi sebeláskou, sebepéčí a sebeúctou a pozvednete všechny tři způsoby, jak sebe milovat k přípravě na lásku k druhému.

 • Uděláte slib sami sobě jít cestou k naplnění svého nejvyššího potenciálu v lásce a inspirovat svého partnera, aby vás podpořil splnit tento závazek.

 • Naučíte se mít silný vztah se svými pocity a potřebami tak, abyste mohli prohloubit lásku a intimitu s tím „jediným“, kterého si přivoláte do svého života.

 • Spojíte se svým smyslovým já a zvýšíte způsoby, jakými milujete, pečujete a respektujete své tělo (takové jaké je!) jako sladký a posvátný domov, který nabídnete svému milovanému.

ŠESTÝ KROK: Aktivace vaší budoucnosti plné lásky

 • Srovnáte svůj život s budoucností, kterou jste se zavázali si vytvořit a začnete dělat různé volby a odvážné akce, které promění vaše sny do reality.

 • Rozbijete skryté a nefunkční přesvědčení, které jste měli o jiných a začnete se ukazovat způsobem, který je respektují, pečující a ohleduplný k ostatním.

 • Objevíte účinný postup, který vám zabrání, abyste se cítili špatně, když jste na první schůzce.

 • Identifikujete a začnete kultivovat specifické dovednosti a schopnosti, které budete potřebovat k odstranění svých starých vzorců chování a jednání, které vás vedli ke zklamání v lásce - a zajistíte, abyste maximalizovali potenciál, který máte pro skutečné štěstí v osobních vztazích.

SEDMÝ KROK: Přijímání lásky do vašeho života

 • Objevíte, jak se ukázat jako zářiví a neodolatelní, abyste inspirovali svého milovaného, ​​že ve vás okamžitě rozpozná toho „jediného/jedinou“.

 • Prohloubíte své intuitivní znalosti, jak se s jistotou navigovat cestu domů k lásce.

 • Naučíte se používat všechny překážky, zklamání a zpoždění jako příležitosti k prohloubení své vlastní síly a magnetismu - a stát se nezastavitelným na vaší cestě ke šťastné, zdravé lásce.

 • Začnete si uvědomovat své propojení s ostatními, ať jste kdekoli - a začnete si vytvářet vzkvétající život a lásku.